Regulamin dodawania opinii dotyczącej produktu


§ 1 Postanowienia ogólne
1. Regulamin określa zasady zamieszczania recenzji (opinii) konsumenckich na temat produktów dostępnych w sklepie internetowym Zlewozmywak.PL
2. Użytkownik przesyłając opinię o produkcie akceptuje postanowienia niniejszego regulaminu i wyraża zgodę na przestrzeganie jego zasad.
3. Recenzję (opinię) na temat produktów dostępnych w sklepie internetowym www.zlewozmywak.pl może dodać każdy użytkownik serwisu, nie tylko ten który dokonał zakupu produktu w sklepie.
4. Nie gwarantujemy udostępniania wyłącznie recenzji (opinii), które są potwierdzone zakupem przez użytkownika.
5. Recenzje (opinie) konsumenckie produktów, pochodzące od klientów, którzy dokonali zakupu w naszym sklepie są oznaczane zielonym napisem "Potwierdzony zakup".
6. Treści publikowane w ramach recenzji (opinii) są subiektywnymi wypowiedziami użytkowników. Zamieszczając oraz udostępniając je, użytkownik dokonuje dobrowolnego rozpowszechniania treści. Treści te nie wyrażają naszych poglądów i nie powinny być utożsamiane z działalnością sklepu. Zlewozmywak.PL nie jest dostawcą treści a jedynie podmiotem, który zapewnia w tym celu odpowiednie zasoby teleinformatyczne.
7. Za recenzję (opinię) użytkownika uważa się subiektywną wypowiedź dotyczącą produktu zamieszczoną na stronie sklepu, oceniającą jego cechy i walory użytkowe oraz trwałość, jakość wykonania lub funkcjonowania itp. Za opinie nie są uważane uwagi na temat terminu dostawy, form płatności czy obsługi i innych usług realizowanych przez sklep lub współpracujących z nim kontrahentów oraz uwagi, które nie dotyczą bezpośrednio produktu a dotyczą np. stanu opakowania lub aspektów niezwiązanych z cechami i właściwościami produktu.
8. W celu dodawania recenzji (opinii) na stronach sklepu, konieczne jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej.
9. Akceptując regulamin, użytkownik udziela nam nieograniczonej w czasie licencji na nieodpłatne korzystanie, kopiowanie oraz rozpowszechnianie i publikowanie, treści zamieszczonych przez niego w sklepie Zlewozmywak.PL.
10. Zastrzegamy prawo do kontaktu z użytkownikiem zamieszczającym recenzję (opinię), za pośrednictwem podanego w formularzu adresu e-mail, oraz prawo do odpowiedzi na zgłaszane opinie.

§ 2 Zasady publikowania recenzji (opinii)
1. Użytkownik oświadcza, że jego wypowiedź nie narusza obowiązujących przepisów prawa, ani praw osób trzecich.
2. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za wypowiedzi umieszczone na stronie sklepu.
3. Treści opinii użytkowników mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa.
4. Możliwość pozostawienia opinii ogranicza się wyłącznie do umieszczenia tekstu (bez grafik, linków, plików, video, itp.)
5. Aby recenzja (opinia) mogła zostać opublikowana musi być napisana w języku polskim z zachowaniem obowiązujących zasad poprawnej polszczyzny.
6. W celu opublikowania opinii należy wypełnić formularz na stronie produktu podając prawidłowe dane:
- imię / nick (pseudonim),
- czynny adres e-mail (nie będzie widoczny po publikacji na stronie sklepu),
- treść opinii,
- ocenę (skala od 1 do 5 gwiazdek)
oraz zaakceptować postanowienia tego regulaminu.
7. Nadesłana przez użytkownika recenzja zostanie opublikowania po jej weryfikacji. Zastrzegamy sobie prawo do decydowania o umieszczaniu lub odrzucaniu nadesłanych treści (zgodnie z §2 ust. 8). Użytkownik nie jest informowany o akceptacji bądź odrzuceniu opinii. Recenzje nie przyjęte do publikacji są trwale usuwane, bez możliwości ich odzyskania.
8. Sklep zastrzega prawo do odmowy publikacji recenzji (opinii), w przypadku gdy:
- zawiera dane osobowe, teleadresowe, adresy mailowe, itp.
- zawiera odnośniki do innych stron internetowych,
- zawiera treści reklamowe lub inne o charakterze komercyjnym,
- nie dotyczy w całości lub części opisywanego produktu,
- zawiera treści o charakterze spamu,
- zawiera błędy ortograficzne,
- pisana jest wielkimi literami,
- rażąco łamie inne zasady poprawnej polszczyzny,
- narusza prawa autorskie, patentowe i inne prawa własności intelektualnej,
- narusza inne obowiązujące przepisy prawa,
- obraża uczucia religijne lub dobre obyczaje,
- wzywa do nienawiści rasowej, etnicznej, wyznaniowej, itp.
- zawiera treści faszystowskie, pornograficzne i inne zabronione prawem,
- zawiera treści powszechnie uznane za wulgarne, propaguje przemoc itp.
- dodawana jest wielokrotnie przez tego samego użytkownika,
- jest kopią treści recenzji innych użytkowników sklepu (w całości lub części),
- nie jest recenzją (opinią) dotyczącą produktu (§ 1, ust.7),
- zawiera ceny produktów,
- nie posiada żadnej praktycznej wartości merytorycznej (typu: polecam, OK, nie polecam),
- w żaden sposób nie opisuje cech produktu.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości, przed dodaniem opinii, zawsze można się z nami skontaktować poprzez e-mail: sklep@zlewozmywak.pl.